วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อุทยานแห่งชาติ ของ จังหวัดสุราษฏธานี

 
  1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

   2. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
   3. อุทยานแห่งชาติเขาสก
   4. อุทยานแห่งชาติคลองพนม
   5. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
   6. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
   7. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
   8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
   9. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
   10. อุทยานแห่งชาติเขานัน
   11. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
   12. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
   13. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
   14. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
   15. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
   16. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
   17. อุทยานแห่งชาติบางลาง
   18. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพช
จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ระยะทางประมาณ 6 กม. จากถนนใหญ่มีทางแยกด้านซ้ายมือ สู่ที่ทำการอีก 1 กม. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2,900 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร เป็นป่าสงวนของกรมป่าไม้ที่มีบริเวณร่มรื่นสวยงาม บนยอดเขา เป็นจุดที่สา มารถ ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ และยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรี สุราษฎร ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2500 นับเป็นปูชนีย สถาน องค์แรกของชาวบ้านดอน ต่อมาพระธาตุชำรุด มีรอยร้าวที่ฐาน พระธาตุจึงถูกรื้อแล้ว สร้างขึ้นใหม่เป็นทรง สูงเรียวลักษณะคล้ายลำเทียน นับว่าเป็นสถาปัตยกรรม ที่สวยงามแปลกตาอย่างหนึ่ง

-----------------------------------------
 บึงขุนทะเล
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทะเล ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปทางถนนสายสุราษฎร์ธานี -พุนพิน ประมาณ 5 กม. สามารถนั่งรถโดยสารสายบ้านดอน-โรงเรียนตำรวจภูธร 8 ไปถึงบริเวณ บึงได้บึงขุนทะเลเป็นแหล่ง น้ำสำคัญใช้ในการกสิกรรมนอกจากนี้ยังมีทิว ทัศน์ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ มีศาลาสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหาร บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

-----------------------------------------
 ปากน้ำตาปี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 7 กม. ตามเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ มีคิวรถโดยสารอยู่เยื้องกับห้างจุฬาสรรพสินค้า ถนนบ้านดอน ปากน้ำตาปีมีร้านอาหารทะเลและร้านจำหน่ายของทะเลอยู่หลายร้าน นอกจากนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเลของอ่าวบ้านดอนได้อีกด้วย
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ปากน้ำตาปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น