วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ท่องเที่ยว เฮอา ปาร์ตี้ ด้วยเมืองสุราษฎร์ธานี


    สถานที่ท่องเที่ยวของสุราษฎร์ที่สำคัญ
           สวนโมกขพลาราม

   เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา
                                                                 เกาะสมุย            

   เกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย

              เกาะพงัน

  เป็นหนึ่งในจำนวน 48 เกาะที่ตั้งอยู่ในช่องอ่างทอง ภูมิประเทศของเกาะพะงันมีภูเขาอยู่ตรงกลางเกาะ ทอดตัวจากทิศเหนือจดทิศใต้ มีที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาจดทะเล มีชายหาดขาว น้ำทะเลใสร่มรื่นด้วยทิวไม้ริมชายหาด

   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

   เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน   หมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพไปตั้งบ้านเรือน โดยประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก

         อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

   เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ บริเวณยอดเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี จะพบป่าอีกชนิดหนึ่ง คือป่าดิบเขา เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำตาปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี ที่เกิดจากการยกตัวและระเบิดของภูเขาไฟ มีค่าย 180 และค่าย 357 ซึ่งเป็นค่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต

           เขื่อนรัชชประภา

   เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และสวนสวยงาม ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวย   มีที่พักของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสกไว้บริการนักท่องเที่ยว

        พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

  เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี จัดแสดงประติมากรรมศิลาและสำริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า   เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา     วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
             นี่นะค๊คือ  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองสุราษฎร์ธานีนะค๊

เมืองร้อยเกาะ  เงาะอร่อย  หอยใหญ่       ไข่แดง  แหล่งธรรมะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น